Vůdce malého plavidla

Průkaz Vůdce malého plavidla

Praktická zkouška Vůdce malého plavidla

Vůdce malého plavidla Nové osnovy z roku 2015 pro Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla, které se vztahují ke kategorii M (bez omezení), vyžadují při manévrování s plavidlem proplavení plavební komorou. U nás máte možnost absolvovat příslušnou praktickou zkoušku na našem přistaveném plavidle a nedalekých plavebních komorách, Zdymadlo České Kopisty a Zdymadlo Lovosice. Díky naší vybavené lodi provádíme zkoušky za každého počasí.

Podrobné informace